Λογισμικό Διαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων

KiRIX

H εταιρεία μας έχει αναπτύξει το εξειδικευμένο Λογισμικό Διαχείρισης Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων (KiRIX) το οποίο μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες Συλλογικών Οργάνων ενός Δήμου, όπως :

 • Δημοτικό Συμβούλιο
 • Οικονομική Επιτροπή
 • Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Το λογισμικό KiRIX δίνει δυνατότητες όπως:

 • Δημιουργία Συνεδριάσεων και Θεμάτων,
 • Αναζήτηση βάσει ημερομηνίας, λέξεων-κλειδιών και όποιου άλλου στοιχείου υπάρχει καταχωρημένου
 • Αυτόματη ενημέρωση με email όλων των ενδιαφερομένων κάθε φορά που δημιουργείται μία Συνεδρίαση
 • Επιλογή των θεμάτων που θα συζητηθούν σε κάθε συνεδρίαση, με έγκριση, απόρριψη ή μετάθεσή τους σε εκκρεμότητα για μελλοντική συνεδρίαση
 • Ταξινόμηση των θεμάτων με βάση τη σειρά που επιθυμείτε να συζητηθούν
 • Αυτόματη δημιουργία εγγράφου Πρόσκλησης
 • Αυτόματη αποστολή του εγγράφου Πρόσκλησης με email
 • Καταχώρηση των παρουσιών των μελών σε κάθε συνεδρίαση
 • Καταχώρηση των Ψήφων των μελών κάθε Επιτροπής σε κάθε θέμα
 • Αυτόματη δημιουργία Απόφασης για κάθε Θέμα
 • Αναζήτηση αποφάσεων βάσει ημερομηνίας, Συνεδρίασης, Θέματως, λέξεων – κλειδιών καθώς και κάθε άλλου αποθηκευμένου στοιχείου.

Το λογισμικό KiRIX λειτουργεί με βάση την Αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή (client-server) και παραδίδεται στην υπηρεσία πλήρως παραμετροποιημένο ανάλογα με τις εκάστοτε εξειδικευμένες ανάγκες και χαρακτηριστικά.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα Ασφαλείας και Διαβάθμισης χρηστών που διαθέτει, μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και σε όλους τους υπολογιστές του Δήμου και με τη δημιουργία αντίστοιχων χρηστών (με τα κατάλληλα δικαιώματα) η υποβολή Θεμάτων προς συζήτηση να γίνεται απευθείας στο Λογισμικό!