Τεχνική Υποστήριξη

 

Η απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών της Binary Creations μπορεί να αναλάβει άμεσα την υποστήριξη τόσο του εξοπλισμού (hardware) όσο και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται από έναν Φορέα. Η τεχνική μας ομάδα, με μεγάλη εμπειρία στη διαμόρφωση, εγκατάσταση και υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής (εξυπηρετητές, σταθμούς εργασίας,  περιφερειακός εξοπλισμός, εξοπλισμός δικτύων) και λογισμικών, εγγυάται ότι την απρόσκοπτη λειτουργία του εκάστοτε Φορέα σε ότι αφορά το κομμάτι της Πληροφορικής.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς τις εξής υπηρεσίες:

 •    Επισκευή / Αντικατάσταση Η/Υ (Hardware Repair/Replacement)
 •    Εγκαταστάσεις Υλικού / Λογισμικού (Software/Hardware Installations)
 •    Εγκαταστάσεις Λειτουργικών Συστημάτων και Παραμετροποίηση νέων Υπολογιστών
 •    Εγκαταστάσεις δρομολογητών (Routers and Wireless Routers)
 •    Εγκατάσταση καλωδιώσεων Ρεύματος και Δικτύου
 •    Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος Χρηστών Active Directory
 •    Εγκατάσταση IIS/Web Servers in Windows
 •    Εγκατάσταση και Συντήρηση Exchange Mail Servers
 •    Εγκατάσταση και Συντήρηση File Servers
 •    Backups / Restores δεδομένων από χρησιμοποιούμενες Εφαρμογές και Λογισμικά
 •    Αποκατάσταση προβλημάτων που προέρχονται από κακόβουλο λογισμικό (Virus/Spyware/Malware Cleanup)