Υποβοήθηση Συλλογικών Οργάνων

 

H Binary Creations παρέχει υπηρεσίες υποβοήθησης της λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων κάθε Φορέα.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε Επιτροπές όπως:

  • Δημοτικά Συμβούλια
  • Οικονομικές Επιτροπές
  • Επιτροπές Ποιότητας Ζωής

… καθώς και κάθε άλλο Όργανο με αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Εξειδικευμένο Λογισμικό
  • Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών
  • Βιντεοσκόπηση Συνεδριάσεων
  • Ηλεκτρονική Μετάδοση Συνεδριάσεων