Λογισμικό Διαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων

 

H εταιρεία μας έχει αναπτύξει το εξειδικευμένο Λογισμικό Διαχείρισης Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων (KIRiX) το οποίο μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες Συλλογικών Οργάνων ενός Δήμου, όπως :

  • Δημοτικό Συμβούλιο
  • Οικονομική Επιτροπή
  • Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Λογισμικό Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου κατάλληλη για χρήση από Φορείς του Δημόσιου αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα.

Το λογισμικό PROTiX διευκολύνει τη διαχείριση του πρωτοκόλλου ενός Οργανισμού χρησιμοποιώντας της τεχνολογικές του υποδομές για την ασφάλεια των δεδομένων και τη μείωση του φόρτου εργασίας.

Εφαρμογή Αναφοράς Προβλημάτων

 

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης του πολίτη, μέσω της οποίας κάθε δημότης μπορεί εύκολα και γρήγορα να δηλώσει μία βλάβη που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Δήμου. Για παράδειγμα: καμμένα φώτα, λακκούβες, σπασμένα πεζοδρόμια, εγκαταλελειμμένα οχήματα.