Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει έργα Προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για Φορείς του Δημοσίου. Εγγυόμαστε την εκτέλεση της Σύμβασης με απόλυτη κάλυψη των ποιοτικών προδιαγραφών και εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων, ώστε οι τεχνολογικές ανάγκες του Φορέα να καλυφθούν γρήγορα και απόλυτα.

Με πολύ ανταγωνιστικές τιμές, η προμήθεια του εξοπλισμού μπορεί να συνδυαστεί και με συμβόλαια Υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των τμημάτων του Φορέα.

Ενδεικτικά η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια:

  • Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Περιφερειακών συσκευών (Οθόνες, πληκτρολόγια κλπ.)
  • Εκτυπωτών
  • Δικτυακού εξοπλισμού (router, καλωδίωση κλπ.)
  • Σκληρών δίσκων, USB flash drives