Οι τεχνολογικές ανάγκες μίας επιχείρησης μέρα με τη μέρα αυξάνονται και απαιτούν όλο και περισσότερη προσοχή. Η προσοχή αυτή μεταφράζεται σε χρόνο και κόστος για την επιχείρηση καθώς η αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτεί εξειδίκευση και επιπλέον προσωπικό ή επιβάρυνση των ήδη υπάρχοντων τμημάτων με επιπλέον δουλειά.

Η Binary Creations σας δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγείτε από περιττά κόστη κόστη και κόπο. Η απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας μπορεί να αναλάβει άμεσα την υποστήριξη όλου του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρείας σας, καθώς και τη συντήρηση τόσο αυτού όσο και των λογισμικών που χρησιμοποιείτε. Η τεχνική μας ομάδα, με μεγάλη εμπειρία στη διαμόρφωση, εγκατάσταση και υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής (εξυπηρετητές, σταθμούς εργασίας,  περιφερειακός εξοπλισμός, εξοπλισμός δικτύων) και λογισμικών , εγγυαται ότι την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας σε ότι αφορά το κομμάτι της Πληροφορικής.

 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς τις εξής υπηρεσίες:

 •    Επισκευή / Αντικατάσταση Η/Υ (Hardware Repair/Replacement)
 •    Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την προμήθεια νέου εξοπλισμού
 •    Εγκαταστάσεις Υλικού / Λογισμικού (Software/Hardware Installations)
 •    Εγκαταστάσεις δρομολογητών (Routers and Wireless Routers)
 •    Αποκατάσταση προβλημάτων που προέρχονται από κακόβουλο λογισμικό (Virus/Spyware/Malware Cleanup)
 •    Windows OS Troubleshooting
 •    Ασφάλεια δικτύου
 •    Σχεδιασμός και ανάπτυξη Active Directory
 •    Κεντρική διαχείριση λογισμικών προστασίας κακόβουλων προγραμμάτων
 •    Backups / Restores
 •    Εγκατάσταση IIS/Web Servers in Windows
 •    Εγκατάσταση και Συντήρηση Exchange Mail Servers