Λογισμικό Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου η οποία περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες:

 • Καθορισμός της πρόσβασης χρηστών. Σύνδεση με username και password ή μέσω LDAP ή Active Directory με σκοπό να γίνεται η εισαγωγή και πιστοποίηση των χρηστών των τμημάτων της υπηρεσίας σύμφωνα με το μηχανισμό ασφαλείας που υποστηρίζει η υπηρεσία.
 • αυτόματης πρωτοκόλλησης με μοναδική αρίθμηση,
 • τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εισερχομένων εγγράφων και διανομή τους στις επιμέρους υπηρεσίες,
 • Τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εξερχόμενων εγγράφων και τη διεκπεραίωση/ αποστολή των εγγράφων αυτών στους αποδέκτες,
 • Δυνατότητα σάρωσης και αποθήκευσης των εγγράφων και ηλεκτρονική διανομή στους αποδέκτες
 • Δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης εγγράφων μέσω της εφαρμογής
 • Διασύνδεση με όλες τις υπηρεσίες
 • Τα Δικαιώματα των Χρηστών είναι βασισμένα σε προκαθορισμένα Προφίλ Χρηστών.
 • Υποστηρίζεται η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου μέσω e-mail. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail αποκλειστικά για το πρωτόκολλο.
 • Υποστηρίζεται η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με τη χρήση Υπηρεσιών Δικτύου ( Web Services )
 • Η εφαρμογή μπορεί να αναζητήσει ένα εισερχόμενο με βάση κριτηρίων αναζήτησης όπως: αριθμό πρωτοκόλλου, κατεύθυνση του εγγράφου, ημερομηνίας πρωτοκόλλησης κ. α.
 • Αποθήκευση και Διαχείριση Επαφών και ταξινόμηση τους
 • Διαχείριση Τύπων Εγγράφων, Δημιουργία Προτύπων Εγγράφων.