Υπηρεσίες για Φορείς του Δημοσίου

Οι ανάγκες της Πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα έχουν αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε ένα κενό στην ελληνική αγορά καθώς οι ανάγκες των ΟΤΑ, των Νομικών Προσώπων και των διαφόρων δημόσιων Οργανισμών είναι διαφορετικές από εκείνες των εταιρειών του Ιδιωτικού Τομέα.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει ένα σύνολο υπηρεσιών που απευθύνονται αποκλειστικά στο Δημόσιο Τομέα για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από τις νομικές απαιτήσεις που οι Φορείς πρέπει να πληρούν.

Ανάπτυξη Λογισμικών

H Binary Creations βάσει φιλοσοφίας δημιουργεί τα λογισμικά της πάνω στις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη. Μέσα από την επαφή μας με Δημόσιους Φορείς με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί κατά το παρελθόν, έχουμε πλήρη γνώση των αναγκών που προκύπτουν από νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων Φορέων. Για το λόγο αυτό αναπτύξαμε και αναπτύσσουμε συνεχώς νέα λογισμικά τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες αυτές.

Η εταιρεία μας σε όλα τα συμβατικά έργα που έχει αναλάβει, έχει καλύψει πλήρων τις απαιτήσεις της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής με απόλυτη επιτυχία. Η κάλυψη των Συμβατικών μας υποχρεώσεων είναι πάντα απόλυτη και μάλιστα με πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά προβλέπονται.

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

Οι Ιστοσελίδες είναι πλέον κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας κάθε Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα και ο βασικότερος πολλές φορές τρόπος επικοινωνίας με το ενδιαφερόμενο κοινό.

Αυτό όμως που δε γίνεται εύκολα αντιληπτό χωρίς την αντίστοιχη εμπειρία είναι πως οι ανάγκες που καλείται να καλύψει μία Ιστοσελίδα ενός Δημοσίου Φορέα είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες των επιχειρήσεων.

H Binary Creations παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων ειδικά σχεδιασμένων για Δημόσιους Φορείς.

Υποβοήθηση Συλλογικών Οργάνων

H Binary Creations παρέχει υπηρεσίες υποβοήθησης της λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων κάθε Φορέα.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε Επιτροπές όπως:

  • Δημοτικά Συμβούλια
  • Οικονομικές Επιτροπές
  • Επιτροπές Ποιότητας Ζωής

… καθώς και κάθε άλλο Όργανο με αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας.

Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών

H Binary Creations διαθέτει την τεχνογνωσία και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για να αναλάβει:

Ηχογράφηση Συμβουλίων

Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρακτικών

Φιλολογική επιμέλεια κειμένου

Βιβλιοδεσία

Ηλεκτρονική έκδοση της συνεδρίασης σε CD / DVD

Ηλεκτρονική Μετάδοση Συνεδριάσεων

H Binary Creations διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα εξειδικευμένα λογισμικά ώστε να υποστηρίξει την ηλεκτρονική μετάδοση των συνεδριάσεων των Συμβουλίων ενός Φορέα.

Με εξοπλισμό ο οποίος εγκαθίσταται στο χώρο σας την ώρα της Συνεδρίασης, δίνεται η δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης κάθε Συνεδρίασης από τους πολίτες. Παράλληλα οι Συνεδριάσεις μπορούν να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά για παρακολούθηση σε μετέπειτα χρόνο.

Τεχνική Υποστήριξη

Η απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών της Binary Creations μπορεί να αναλάβει άμεσα την υποστήριξη τόσο του εξοπλισμού (hardware) όσο και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται από έναν Φορέα. Η τεχνική μας ομάδα, με μεγάλη εμπειρία στη διαμόρφωση, εγκατάσταση και υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής (εξυπηρετητές, σταθμούς εργασίας,  περιφερειακός εξοπλισμός, εξοπλισμός δικτύων) και λογισμικών, εγγυάται ότι την απρόσκοπτη λειτουργία του εκάστοτε Φορέα σε ότι αφορά το κομμάτι της Πληροφορικής.

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει έργα Προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για Φορείς του Δημοσίου. Εγγυόμαστε την εκτέλεση της Σύμβασης με απόλυτη κάλυψη των ποιοτικών προδιαγραφών και εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων, ώστε οι τεχνολογικές ανάγκες του Φορέα να καλυφθούν γρήγορα και απόλυτα.