Μεγαλύτερη επισκεψιμότητα για την ιστοσελίδα σας σημαίνει μεγαλύτερο κέρδος για εσάς. Ο καλός σχεδιασμός και η χρηστικότητα της ιστοσελίδας δε αρκούν για να αυξήσουν τη φήμη της επιχείρησής σας. Η καλύτερη, οικονομικότερη και συνεχής διαφήμιση είναι η εμφάνιση της ιστοσελίδας σας στα αποτελέσματα των πρώτων θέσεων στις μηχανές αναζήτησης, όπως Google, Bing, Yahoo κτλ.

Στη Binary Creations αναλαμβάνουμε τη SEO βελτιστοποίηση και προώθηση της ιστοσελίδας σας.

U

Τι προσφέρει η SEO βελτιστοποίηση;

 • Μόνιμη διαφήμιση
 • Αύξηση επισκεψιμότητας
 • Αύξηση πελατολογίου
 • Αύξηση κερδών

Πώς γίνεται η SEO βελτιστοποίηση;

 • Εύρεση των κατάλληλων λέξεων κλειδιών – keywords – niche
 • Βελτιστοποίηση εικόνων
 • Βελτιστοποίηση κειμένων
 • Βελτιστοποίηση του κώδικα της ιστοσελίδας, ώστε το περιεχόμενο της να γίνεται ορατό από τις μηχανές αναζήτησης
 • Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης και σε καταλόγους επιχειρήσεων
 • Χτίσιμο δομής για δημιουργία ποιοτικών συνδέσμων προς την ιστοσελίδα σας
 • Παρακολούθηση στατιστικών

Περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να βρεθεί στην πρώτη σελίδα της Google βάσει λέξεων κλειδιών. Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται ανάλογα με τις παρεχόμενες επιμέρους υπηρεσίες βελτίωσης SEO.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η βελτιστοποίηση SEO μιας ιστοσελίδας αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι επιχειρηματικό έξοδο για μια ακόμα προωθητική ενέργεια. Η υπηρεσία « Βελτίωση SEO Ιστοσελίδας » χωρίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη είναι η ανάλυση της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης σε θέματα SEO και η δεύτερη η πραγματοποίηση βελτιώσεων τόσο στην ιδία την ιστοσελίδα (on page seo) όσο και εκτός ιστοσελίδας (off page seo).

Η εργασίες ξεκινούν με τον ορισμό από τον πελάτη των λέξεων κλειδιών με τις οποίες θέλει να εμφανίζεται η επιχείρηση στην μηχανή αναζήτησης Google. Οι λέξεις κλειδιά μπορούν να είναι από 1 ως και 10. Θα πρέπει να αναφέρονται όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται στο αντικείμενο που στοχεύει η επιχείρηση.

Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται ανάλογα με τις παρεχόμενες επιμέρους υπηρεσίες. Οι εργασίες είναι συνεχείς και στόχο έχουν την εμφάνιση της ιστοσελίδας του πελάτη στην υψηλότερη δυνατή θέση της μηχανής αναζήτησης Google, βάση των λέξεων κλειδιών που έχει ορίσει. Όλοι οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την θέση μιας ιστοσελίδας στην σελίδα αποτελεσμάτων του Google βελτιστοποιούνται ανάλογα.