Ηλεκτρονική Μετάδοση Συνεδριάσεων

H Binary Creations διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα εξειδικευμένα λογισμικά ώστε να υποστηρίξει την ηλεκτρονική μετάδοση των συνεδριάσεων των Συμβουλίων ενός Φορέα.

Με εξοπλισμό ο οποίος εγκαθίσταται στο χώρο σας την ώρα της Συνεδρίασης, δίνεται η δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης κάθε Συνεδρίασης από τους πολίτες. Παράλληλα οι Συνεδριάσεις μπορούν να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά για παρακολούθηση σε μετέπειτα χρόνο.