Ανάπτυξη Λογισμικών

 

H Binary Creations βάσει φιλοσοφίας δημιουργεί τα λογισμικά της πάνω στις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη. Μέσα από την επαφή μας με Δημόσιους Φορείς με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί κατά το παρελθόν, έχουμε πλήρη γνώση των αναγκών που προκύπτουν από νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων Φορέων. Για το λόγο αυτό αναπτύξαμε και αναπτύσσουμε συνεχώς νέα λογισμικά τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες αυτές.

Η εταιρεία μας σε όλα τα συμβατικά έργα που έχει αναλάβει, έχει καλύψει πλήρων τις απαιτήσεις της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής με απόλυτη επιτυχία. Η κάλυψη των Συμβατικών μας υποχρεώσεων είναι πάντα απόλυτη και μάλιστα με πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά προβλέπονται.

Η ανάπτυξη των λογισμικών μας γίνεται πάντα με τεχνολογίες που αποτελούν state-of-the-art και βασίζονται συνήθως στο Microsoft .ΝΕΤ περιβάλλον και τα προϊόντα ανάπτυξης λογισμικού της Microsoft.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη σας εφαρμογή!