Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

 

Οι Ιστοσελίδες είναι πλέον κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας κάθε Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα και ο βασικότερος πολλές φορές τρόπος επικοινωνίας με το ενδιαφερόμενο κοινό.

Αυτό όμως που δε γίνεται εύκολα αντιληπτό χωρίς την αντίστοιχη εμπειρία είναι πως οι ανάγκες που καλείται να καλύψει μία Ιστοσελίδα ενός Δημοσίου Φορέα είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες των επιχειρήσεων.

H Binary Creations παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων ειδικά σχεδιασμένων για Δημόσιους Φορείς.